• tel. (61) 22 54 338
  • kom. 784 966 404

Audyty strategiczne

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa jest usługą konsultingową, która stanowi ocenę firmy pod kątem zarządzania strategicznego. Analizie poddaje się przeprowadzany w przedsiębiorstwie proces zarządzania strategicznego na który składa się:

  • analiza strategiczna;
  • planowanie;
  • implementacja;
  • motywacja;
  • kontrola.

W szczególności w trakcie audytu strategicznego eksperci firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse oceniają procedurę i jakość dokonywanej  analizy otoczenia dalszego i bliższego jak i diagnozowania pozycji konkurencyjnej i rynkowej przedsiębiorstwa. W zakresie planowania oceniany jest proces planowania, jak i spójność misji i celów przedsiębiorstwa. Z kolei na poziomie implementacji zwracają szczególną uwagę na organizację i efektywność procesów w przedsiębiorstwie, jak i kompetencje funkcjonalne na poziomie operacyjnym (w tym także proces zarządzania zasobami ludzkimi). W następnej kolejności naszych audytorów interesuje przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile kultura organizacyjna i istniejący w firmie system wynagrodzeń pełnią swoją rolę motywacyjną. W końcu ustala się, czy firma przeprowadza kontrolę (jeśli tak to jakie i z jaką częstotliwością), jak przebiega procedura kontroli oraz, czy ustalane zostają zalecenia pokontrolne i czy są one następnie wdrażane.

Na postawie audytu w wyżej wymienionych zakresach dokonujemy końcowej oceny, która stanowi podstawę do rekomendacji działań prorozwojowych, dzięki którym Państwa firma ma szanse umocnić swoją pozycję strategiczną.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Moniki Wienskowskiej-Stronka: e-mail: mws@dcfconsulting.eu; tel. 606 66 44 58

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem