• tel. (61) 22 54 338
  • kom. 784 966 404

Warunki współpracy

Warunki współpracy z naszą firmą konsultingową, czy to w zakresie dotacji, doradztwa gospodarczego, czy finansowania,  ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta. Zapewniamy elastyczność w dostosowaniu się do szczególnych wymagań i oczekiwań naszego Klienta

 

Ramowy plan współpracy:

  • Wstępne rozpoznanie problemu. Zaznajomienie się z problemem na podstawie rozmowy telefonicznej i/lub e-maila i wstępne określenie możliwości pozytywnej realizacji zadania Klienta. BEZPŁATNIE
  • Na podstawie uzyskanych od Klienta informacji lub dokumentów ostateczne potwierdzenie czy też wykluczenie możliwości uzyskania dotacji i/lub możliwości rozwiązania zadania Klienta. BEZPŁATNIE. W przypadku, potwierdzenia możliwości podjęcia się wykonania zadania przez firmę DCF propozycja umówienia spotkania.
  • Niezobowiązujące spotkanie w celu zapoznania się ze szczegółami i (ewentualnie dokumentami) oraz szczegółowe przedstawienie i omówienie warunków współpracy. BEZPŁATNIE
  • Zgodnie z ustaleniami ze spotkania dalsza współpraca poprzez
    • konsultacje* lub
    • kompleksową realizację zadania Klienta i przygotowanie dokumentacji np. dotyczącej pozyskania dotacji, przygotowania analiz, planów itp.

*Na każdym etapie konsultacji Klient może podjąć decyzję o przekazaniu zadania do kompleksowej realizacji przez DCF i wówczas przekazane wynagrodzenie za konsultacje przez Klienta zostanie zaliczone w poczet wynagrodzenia za realizację zadania.

 

Warunki płatności:

Warunki płatności zależą od rodzaju i skomplikowania powierzonego naszej firmie konsultingowej zadania i ustalane są każdorazowo indywidualnie z Klientem.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem