• tel. (61) 22 54 338
  • kom. 784 966 404

Partnerzy

 Z naszymi partnerami oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe dla firm: audyty i analizy prawne, finansowe, w zakresie zarządzania i systemów informatycznych w zarządzaniu, pozyskania finansowania, dotacji etc.

MBJK AUDYT Benedykt Serwus

MBJK AUDYT Benedykt Serwus

MBJK AUDT Benedykt Serwus to firma audytorska skupiająca biegłych rewidentów o bardzo wysokich kwalifikacjach z długoletnią praktyką w zawodzie. Firma DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. współpracuje z MBJK Audyt w przypadkach, gdy sprawozdanie finansowe podmiotu budzi zastrzeżenia i występuje zatem potrzeba jego zbadania i wydania wiążącej dla nas opinii o „jakości” sporządzonych sprawozdań finansowych.

EQSM Jacek Rembikowski

Firma EQSM Jacek Rembikowski oferuje produkty informatyczne przeznaczone głównie jako elementy wspomagające zarządzanie i w przypadku organizacji posiadających certyfikowany System Zarządzania Jakością, dają możliwość przeprowadzenia analiz i rzeczywistego doskonalenia funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością. Przeprowadzony spójny audyt przedsiębiorstwa z punktu widzenia poprawy efektywności procesów biznesowych przeprowadzony przez firmę DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. a następnie wdrożenie w oparciu o jego wytyczne systemu zarządzania jakością oferowanego przez firmę EQSM pozwala na znaczącą obniżkę kosztów, w wyniku czego następuje skokowa poprawa efektywności działalności przedsiębiorstwa.

IFT System

IFT-SYSTEMS

IFT Systems to podmiot specjalizujący się w diagnostyce budynków w zakresie energochłonności oraz stosowania nowoczesnych metod pomiaru i zmniejszania zapotrzebowania na energię. Współpraca z tym podmiotem umożliwia firmie DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. wykorzystanie szansy związanej z przywiązywaniem dużej wagi przez Unię Europejską do szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii, budynków energooszczędnych, czy wręcz pasywnych. Daje to możliwość dofinansowywania takich inicjatyw ze środków unijnych. To z kolei pozwala potencjalnie firmie DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z .o.o. pozyskać klientów firmy IFT Systems starając się o korzystne dla nich finansowanie ich inwestycji.

Partnerstwo merytoryczne

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem