English e-mail

Polski rss

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami

Aplikowanie o dotacje unijne wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o szczegółowe wytyczne dotyczące konkretnego programu, w ramach którego występuje się o środki pomocowe. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej poprzedzone jest zawsze analizą założeń projektu oraz doborem odpowiedniego funduszu i programu pomocowego. Eksperci naszej firmy konsultingowej zwracają szczególną uwagę na ocenę możliwości otrzymania dotacji według kryteriów oceny i wyboru projektów w ramach dostępnych programów odpowiadających założeniom projektu Klienta, a także pomagają tak ukierunkować projekt aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie dotacji.

W perspektywie 2014-2020 często bardzo ważna jest współpraca przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi. Ze względu na bardzo dobre kontakty kosultantów DCF z gremium akademickim a także innymi licznymi jednostkami naukowo-badawczymi pomagamy naszym Klientom w nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym

Ponadto, w ramach tworzenia podłoża naukowego dla projektów zapewniamy: 

 • pomoc w budowaniu odpowiedniej historii współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • wsparcie zespołu specjalistów z odpowiednim doświadczeniem biznesowym oraz kadry naukowej o pożądanej specjalności B+R,
 • pomoc przy tworzeniu agendy badawczej.

Szczegółowa analiza możliwości uzyskania dotacji unijnej poprzez spełnienie kryteriów wyboru projektów przeprowadzana każdorazowo przez specjalistów DCF Dotacje - Consulting - Finanse przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku aplikacyjnego jest najistotniejszym elementem mającym wpływ na sukces w aplikowaniu o dofinansowanie inwestycji.

Kompleksowe przygotowanie inwestycji do współfinansowania ze środków europejskich wraz z wymaganą dokumentacją niezbędną do złożenia kompletnego Wniosku o dotację unijną obejmuje m.in.:

 • analizę projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu (niezobowiązujące i bezpłatne konsultacje);
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji projektu pod kątem spełnienia kryteriów przyznania dotacji unijnej;
 • przygotowanie kompletnego wniosku o dotację unijną wraz z niezbędnymi wymaganymi załącznikami (studium wykonalności/biznes plan, formularze pomocy de minimis, deklaracje, oświadczenia, itp.) w formie gotowej do podpisania i złożenia w Instytucji Finansującej;
 • pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu niezbędnych załączników do wniosku o dotację;
 • złożenie wniosku w Instytucji Finansującej;
 • przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień;
 • przygotowywanie dokumentów do zawarcia umowy o dotację.

Każdorazowo – przygotowując inwestycje do współfinansowania i opracowując dokumentację aplikacyjną nasi konsultanci są w ciągłym kontakcie z Klientem, w celu wypracowania najlepszej koncepcji projektu odpowiadającej warunkom wybranego programu i możliwej do zrealizowania i rozliczenia w kolejnym etapie po przyznaniu dotacji unijnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem dotacji:

e-mail: dotacje@dcfconsulting.eu; tel. 784 966 404

 

PRZYKŁADOWE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Projekt (…) otrzymał decyzję o przyznaniu dotacji celowej na wymagane prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Współpraca z firmą DCF Dotacje - Consulting - Finanse przy opracowaniu dokumentacji  aplikacyjnej trwała w okresie listopad – grudzień 2011 roku.  Dokumentacja została przygotowana rzetelnie, terminowo i z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Marcin Rolka – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

POBIERZ REFERENCJE PDF

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl