English e-mail

Polski rss

Studia Wykonalności

Studia Wykonalności przygotowywane są m.in. na potrzeby ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje głównie infrastrukturalne. Planowany przez inwestora projekt inwestycyjny związany z budową/przebudową infrastruktury składa się z trzech faz: przedinwestycyjnej, inwestycyjnej i operacyjnej (eksploatacyjnej). Studium Wykonalności stanowi pierwszy etap, czyli fazę formułowania projektu inwestycyjnego. Rzetelne przygotowanie projektu inwestycyjnego wspomaga jego późniejszą realizację i eksploatację.

Świadcząc usługę konsultingową polegającą na opracowaniu Studium Wykonalności firma  DCF Dotacje - Consulting - Finanse przywiązuje dużą wagę do analizy wariantów inwestycyjnych możliwych do realizacji oraz do przygotowania rzetelnej analizy i oceny wykonalności inwestycji na wielu płaszczyznach, tj. poczynając od aspektów technicznych i technologicznych, prawnych, kadrowych oraz finansowych. 

Główne elementy zawarte w Studium Wykonalności obejmują m.in.:

 • analizę wariantów inwestycyjnych możliwych do realizacji;
 • ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia, wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji do realizacji;
 • identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanej inwestycji;
 • ocenę wykonalności inwestycji pod kątem możliwości jej realizacji biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne/technologiczne, prawne, kadrowe czy finansowe;
 • ocenę skutków inwestycji w kontekście postawionych celów wynikających z zidentyfikowanych wcześniej problemów;
 • identyfikację szansy realizacji inwestycji i prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanych skutków wynikających z jej realizacji;
 •  wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych;
 • określenie celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu dla projektu;
 • oszacowanie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych;
 • określenie harmonogramu realizacji projektu;
 • określenie źródeł finansowania projektu;
 • analizę ekonomiczno-finansową (w tym analiza kosztów i korzyści społecznych);
 • określenie rentowności finansowej i ekonomicznej dla projektu.

Rzetelnie opracowane Studium Wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty. Niewątpliwie najistotniejszą częścią każdego Studium Wykonalności projektu jest jego część finansowa – sporządzana przez naszą firmę konsultingową wielowariantowo z bardzo dużą dbałością o szczegóły – określająca wielkość nakładów inwestycyjnych, łącznie z potrzebnym kapitałem obrotowym, poziom kosztów produkcji i sprzedaży oraz dochody ze sprzedaży i stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Kompletne studium wykonalności jest fundamentem dla konkretnych i ostatecznych decyzji inwestycyjnych, biznesowych oraz rozwojowych, w związku z tym, że odpowiada na pytania dotyczące funkcjonowania przedsięwzięcia (zarówno w trakcie jego realizacji jak i w okresie eksploatacji), potrzebnej kadry, koniecznych nakładów, optymalnego czasu rozpoczęcia oraz zwrotu kapitału. Studium wykonalności odgrywa niezwykle istotną rolę w początkowym etapie przygotowania każdej inwestycji zatem wymaga ścisłej współpracy z Klientem w dopracowywaniu najoptymalniejszego rozwiązania dla przygotowywanej inwestycji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem dotacji:

e-mail: dotacje@dcfconsulting.eu; tel. 784 966 404 

PRZYKŁADOWE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i uchwałą nr 787/137/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie. Całkowita wartość Projektu wynosi 5 226 304 PLN. (…)

Przygotowane dokumentacje aplikacyjne i inne świadczone usługi wykonywane były profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością, a kontakt z Panią Moniką Wienskowską Stronką był zawsze miły i bardzo rzeczowy. Firma prezentuje najwyższe standardy działania i jest godna polecenia.

Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytomia, Urząd Miejski w Bytomiu

POBIERZ REFERENCJE PDF

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl