English e-mail

Polski rss

Doradztwo, sprawozdawczość i rozliczanie projektów

Decyzja o uzyskaniu dotacji unijnej i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zaledwie połowa sukcesu. Aby otrzymać przyznaną dotację należy jeszcze projekt zrealizować zgodnie założeniami zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie i prawidłowo go rozliczyć. Popełnienie błędu na tym etapie może skutkować dużymi opóźnieniami w przelewie refundacji, a w niektórych przypadkach nawet całkowitym wstrzymaniem płatności. Prawidłowa realizacja projektu unijnego wymaga znajomości bardzo wielu przepisów zarówno krajowych jak i unijnych, wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów, procedur itp. Firma konsultingowa DCF Dotacje - Consulting - Finanse oferuje swoim Klientom ciągłe wsparcie merytoryczne w całym okresie trwania realizacji projektu poprzez:

 • stałe doradztwo związane z prawidłową realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy o dotację;
 • doradztwo w przygotowaniu do realizacji poszczególnych zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • wsparcie w przeprowadzaniu procedur wyboru wykonawców, w tym procedur przetargowych zgodnie z Pzp;
 • monitoring przebiegu realizacji zadań założonych w projekcie;
 • przygotowywanie sprawozdań dla instytucji wdrażającej;
 • wsparcie w prawidłowym oznakowaniu projektu (naklejka, listownik, tablica informacyjna, informacja na stronę www itp.);
 • przygotowywanie wniosków o aneks do umowy i zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i harmonogramie płatności.

Każdorazowo – w trakcie realizacji projektu nasi konsultanci są w ciągłym kontakcie z Klientem, doradzając co trzeba i należy zrobić w trakcie realizacji poszczególnych zadań aby nie było problemu z późniejszym ich rozliczeniem.

Rozliczanie projektu unijnego to zadanie trudne i odpowiedzialne, a przyczyny trudności na tym etapie mogą być nieraz bardzo błahe. Jednak błąd popełniony w trakcie realizacji lub rozliczania projektu unijnego nieraz trudno będzie naprawić, co może skutkować utratą dofinansowania unijnego lub jego części. Lepiej zapobiegać kłopotom, dlatego oferujemy firmom nasze usługi związane z rozliczaniem projektów unijnych.

W zakres rozliczania projektów wchodzi m.in.:

 • przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią oraz końcową;
 • weryfikacja prawidłowości przebiegu procesu wyboru wykonawcy tj. dokumentacji ofertowej, umów z wykonawcami, pracownikami i zleceniobiorcami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • weryfikacja prawidłowego opisywania dokumentów księgowych potrzebnych do rozliczenia projektu;
 • komunikowanie się z instytucją odpowiedzialną za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność;
 • przygotowywanie korespondencji do instytucji rozliczającej w sprawach dotyczących rozliczania projektu;
 • bieżący monitoring prawidłowości realizacji projektu w świetle umowy o dotację.

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu wymaga dużej dyscypliny ze strony Klienta i bieżącego monitoringu realizowanego przez naszą firmę konsultingową poprawności realizowanych zadań w celu doprowadzenia do rozliczenia końcowego projektu i do wypłaty ostatecznej refundacji na konto bankowe.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem dotacji:

e-mail: dotacje@dcfconsulting.eu; tel. 784 966 404

 

PRZYKŁADOWE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Ze strony firmy DCF uzyskujemy zatem pomoc nie tylko polegającą na formalnym rozliczaniu wniosku, ale także – i to przede wszystkim – w zakresie doradztwa i konsultacji dotyczących napotykanych trudności podczas praktycznego wdrażania działań związanych z rozwojem eksportu. Firma DCF konsultuje w naszym imieniu z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości możliwości ewentualnych korekt planu działań i przygotowuje bieżącą korespondencję z WARP z uwzględnieniem wszystkich wymagań i wytycznych. Pomaga nam też w takich kwestiach, jak chociażby przygotowanie zapytań ofertowych na wykonanie/dostarczenie usług związanych z zaplanowanymi w planie rozwoju eksportu zadaniami.

Mirosław Brejwo – Dyrektor, MYSAK Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

POBIERZ REFERENCJE PDF

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl