English e-mail

Polski rss

Musimy żeglować czasem z wiatrem,
czasem pod wiatr, ale żeglować,
nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości
jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Każda porażka jest szansą, żeby spróbować
jeszcze raz tylko mądrzej.

Henry Ford

Geneza powstania i rozwój firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse

Powstanie firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse jest efektem kilkunastoletniej pracy jej założycieli na stanowiskach analitycznych i doradczych w różnych firmach. Doświadczenie wspólników związane z pracą w konsultingu ekonomiczno-biznesowym zaowocowało bardzo dobrym zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców i członków zarządów spółek w zakresie wsparcia biznesowego. To z kolei ostatecznie przyczyniło się do decyzji o utworzeniu własnej firmy konsultingowej.

Tworząc własny podmiot gospodarczy zaprosiliśmy do współpracy konsultantów, którzy łączą praktykę gospodarczą z najnowszymi tendencjami występującymi w obszarach ich zainteresowań prowadząc nierzadko własne badania naukowe i odnosząc znaczące sukcesy.

Wiedza i doświadczenie wspólników oraz pozyskanie ekspertów z poszczególnych dziedzin umożliwiło firmie DCF realizowanie usług w zakresie dotacji, konsultingu i finansów.

Od samego początku istnienia firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskania dotacji unijnych a następnie doradztwa we wdrażaniu projektów oraz pełnego rozliczania przyznanych dotacji.

W zakresie konsultingu firma świadczy usługi obejmujące badanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych i biznesplanów a także bezpośrednie doradztwo biznesowe. Specjalizacją firmy DCF jest dokonywanie wycen przedsiębiorstw. Sporządzone przez firmę DCF wyceny przedsiębiorstw wykorzystywane były przede wszystkim w negocjacjach towarzyszących transakcjom kupna-sprzedaży pakietu udziałów firm oraz ustalania parytetów wymiany udziałów w łączących się przedsiębiorstwach.

Obecnie obok powyżej wskazanych usług DCF może również zaoferować pomoc w uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł aniżeli dotacje unijne, doradzić wybór najkorzystniejszej formy finansowania oraz przygotować pełną dokumentację związaną z ubieganiem się o uzyskanie środków z wybranego źródła finansowania działalności.

Wykorzystując nasze kontakty nawiązaliśmy ścisłą współpracę z kancelarią prawną, firmą projektową, czy też podmiotem dokonującym analiz środowiskowych (oraz na tej podstawie wydającym odpowiednie opinie środowiskowe). Umożliwiło nam to zaoferowanie kompleksowych usług takich jak m.in. :

 • restrukturyzacja ekonomiczno-prawna przedsiębiorstwa,
 • optymalizacja kosztowo-podatkowa przedsiębiorstwa,
 • realizacja fuzji i przejęć,
 • kompleksowy audyt prawno-biznesowy przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prospektu emisyjnego/ memorandum informacyjnego,
 • pełne przygotowanie dokumentacji na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii

(projekt budowlany, raport środowiskowy, studium wykonalności na potrzeby uzyskania dofinansowania ze środków unijnych)

 

Odniesiony przez firmę sukces i związany z tym rozwój skali działalności spowodował konieczność zmiany formy prawnej. Od kwietnia 2013r. podmiot funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozszerzając również zakres terytorialny świadczenia usług.

 

Partner: wpolsce24.pl 

Opinie o DCF Dotacje Consulting Finanse sp. z o.o.

 

  

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl